SET 음향/CCTV 패키지
선거 유세용 음향 SET
유선 마이크
무선 마이크
파워앰프 / PA앰프
패시브 스피커
액티브 스피커
믹서
조명기기
파워드믹서
랙케이스
인버터
솔라판넬
EQ/프로세서/각종장비
CCTV카메라/녹화기
스탠드&브라켓
메가폰 / 확성기
기가폰 / 마이크로폰
이동식/충전용 앰프
케이블 및 악세사리
영상스크린&프로젝터
영 상 장 비
위생및안전용품
찬양반주기 / 노래반주기
미디 & 레코딩장비
CD 플레이어
전원 공급 장치
악기&기타앰프
혼유니트
HOT SALE
NEW ARRIVAL
전자교탁

* 설치및시공기 *
* 견적문의 *
* 질문과 대답 *
 02)796-8193

 02)796-8194

 fax:02)796-6868

010 3803 1787
www.voicesound.co.kr

이메일문의
농협 317-0013-6143-81
예금주 최지온
 
 
 
랙케이스 > 전체조회
랙케이스
410개의 상품이 진열되어 있습니다
 
EWI(64)
E&W(106)
INTERM(26)
INKEL(18)
LEEM(24)
MGINNIT(65)
SOVICO(15)
SHC(0)
XGR(69)
RS(22)
X-OVER(1)
 
 
 
IBP-8300/IBP8300/INKEL/인켈/BLANK PANEL/공판넬
42,000원 
 
 
 
IBP-8200/IBP8200/INKEL/인켈/BLANK PANEL/공판넬/IBP8300
35,500원 
 
 
 
IBP-8100/IBP8100/INKEL/인켈/BLANK PANEL/공판넬/IBP8200/IBP8300
31,500원 
 
 
 
IRA401/IRA-401/인켈/INKEL/알루미늄/랙케이스/40U/40구
862,000원 
 
 
 
IRA401/IRA-401/소비코/SOVICO/알루미늄/랙케이스/40U/40구
862,000원 
 
 
 
IRA331/IRA-331/인켈/INKEL/알루미늄/랙케이스/33U/33구
743,000원 
 
 
 
IRA331/IRA-331/소비코/SOVICO/알루미늄/랙케이스/33U/33구
743,000원 
 
 
 
IRA271/IRA-271/인켈/INKEL/알루미늄/랙케이스/27U/27구
660,000원 
 
 
 
IRA271/IRA-271/소비코/SOVICO/알루미늄/랙케이스/27U/27구
660,000원 
 
 
 
IRA231/IRA-231/인켈/INKEL/알루미늄/랙케이스/23U/23구
633,000원 
 
 
 
IRA231/IRA-231/소비코/SOVICO/알루미늄/랙케이스/23U/23구
633,000원 
 
 
 
IRA151/IRA-151/인켈/INKEL/알루미늄/랙케이스/15U/15구
523,000원 
 
 
 
IRA151/IRA-151/소비코/SOVICO/알루미늄/랙케이스/15U/15구
523,000원 
 
 
 
IRA111/IRA-111/인켈/INKEL/알루미늄/랙케이스/11U/11구
472,000원 
 
 
 
IRA111/IRA-111/소비코/SOVICO/알루미늄/랙케이스/11U/11구
472,000원 
 
 
 
IRS401/IRS-401/인켈/INKEL/철재/랙케이스/40U/40구
584,000원 
 
 
 
IRS401/IRS-401/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/40U/40구
584,000원 
 
 
 
IRS391/IRS-391/인켈/INKEL/철재/랙케이스/39U/39구
522,000원 
 
 
 
IRS391/IRS-391/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/39U/39구
522,000원 
 
 
 
IRS331/IRS-331/인켈/INKEL/철재/랙케이스/33U/33구
471,000원 
 
 
 
IRS331/IRS-331/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/33U/33구
471,000원 
 
 
 
IRS271/IRS-271/인켈/INKEL/철재/랙케이스/27U/27구
417,000원 
 
 
 
IRS271/IRS-271/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/27U/27구
417,000원 
 
 
 
IRS231/IRS-231/인켈/INKEL/철재/랙케이스/23U/23구
364,000원 
 
 
 
IRS231/IRS-231/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/23U/23구
364,000원 
 
 
 
IRS151/IRS-151/인켈/INKEL/철재/랙케이스/15U/15구
305,000원 
 
 
 
IRS151/IRS-151/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/15U/15구
305,000원 
 
 
 
IRS111/IRS-111/인켈/INKEL/철재/랙케이스/11U/11구
252,000원 
 
 
 
IRS111/IRS-111/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/11U/11구
252,000원 
 
 
 
IRS91/IRS-91/인켈/INKEL/철재/랙케이스/9U/9구
265,000원 
 
 
 
IRS91/IRS-91/소비코/SOVICO/철재/랙케이스/9U/9구
265,000원 
 
 
 
MGINNIT/C9UFPRO/C-9UFPRO/믹서상부장착/랙케이스/하드랙케이스/바퀴있음/상부커버포함
530,000원 
 
 
 
INNIT ABS-E6U 이펙터케이스 무선마이크케이스 CDP케이스 아웃보드 랙케이스 플라스틱타입 6구
95,000원 
 
 
 
INNIT ABS-E8U 이펙터케이스 무선마이크케이스 CDP케이스 아웃보드 랙케이스 플라스틱타입 8구
105,000원 
 
 
 
INNIT ABS-E4U 이펙터케이스 무선마이크케이스 CDP케이스 아웃보드 랙케이스 플라스틱타입 4구
85,000원 
 
 
 
X-OVER MICSOFTCASE 마이크스탠드 스피커스탠드 소프트케이스
132,000원 
 
 
 
E&W PCCOMBO PC-COMBO 믹서상부앰프장착 랙케이스
300,000원 
 
 
 
E&W/KSR12U/KSR-12U/슬라이딩커버 랙케이스/렉케이스/12구
426,700원 
 
 
 
E&W/KSR10U/KSR-10U/슬라이딩커버 랙케이스/렉케이스/10구
341,400원 
 
 
 
E&W/KSR8U/KSR-8U/슬라이딩커버 랙케이스/렉케이스/8구
320,000원 
 
 
 
E&W/KSR6U/KSR-6U/슬라이딩커버 랙케이스/렉케이스/6구
277,400원 
 
 
 
E&W/KSR4U/KSR-4U/슬라이딩커버 랙케이스/렉케이스/4구
245,400원 
 
 
 
E&W/KSR2U/KSR-2U/슬라이딩커버 랙케이스/렉케이스/2구
230,000원 
 
 
 
E&W/KC9UF/KC-9UF/믹서상부장착형/랙케이스/렉케이스/9구
271,500원 
 
 
 
E&W/KA12U/KA-12U/충격방지용/2중랙케이스/12구
390,000원 
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
 
 
상호명 : 이니트 (INNIT) 사업자등록번호 : 201-16-85938 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 제2012-서울중구-0541호
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 최명수 대표 : 최지온외 1명
사업장소재지 : 서울시 중구 다산로 32, 40동 507호 (신당동, 남산타운아파트)
Copyright ⓒ 보이스사운드 All Rights Reserved. 02)796-8193,02)796-8194,fax:02)796-6868